Historie

Wanneer gaan jullie eens een bedrijfs-kaatspartij organiseren?” Het was melkveehouder Jelte Bakker uit Ginnum die in de zomer van 2005 met deze vraag kwam. Vanaf dat moment liet deze suggestie mij niet meer los. Echter, het idee om een kaatspartij voor melkveehouders te organiseren roept meteen ook veel vragen op. Wordt het een vorm van klantenbinding, waaraan alleen klanten/kaatsliefhebbers mee kunnen doen, of kunnen ook niet-klanten aan deze partij deelnemen? Blijft deelname voorbehouden aan melkveehouders uit een bepaald gebied of krijgt de hele ‘keatshoeke’ van Friesland de kans om mee te doen?

Het antwoord op deze vragen kwam (niet onverwacht) tijdens de traditionele PC in Franeker. Het trio Haite Hein Miedema, Siebe Hiemstra en Jaring Hiemstra, allen werkzaam in de agrarische sector, bespraken in de pauze voor de grote finale, onder het genot van een pilsje, het wel en wee in de landbouw. De toevallig passerende veehouder Jelte Bakker informeerde nog maar eens naar de stand van zaken rond de ‘Tellus-PC’.

Of het nu de traditionele sfeer rond de Franeker-PC was of de invloed van de eerste pilsjes, de besluiten in Franeker volgden elkaar in rap tempo op. Het ter plaatse geformeerde organisatie-partuur nam, nog voor de echte PC-finale was begonnen, het besluit om in 2006 de eerste Boeren-PC te organiseren.

Op 10 juni 2010 vierden we ons eerste jubileum. De 5e Boeren-PC is, ondanks de regen, de geschiedenis in gegaan als een zeer geslaagde dag!

historie

Kijk ook eens op:kaatshistorie
Scroll naar boven