Spelregels en puntentelling

Op de Boeren PC gelden de traditionele regels van het kaatsspel zoals deze zijn vastgelegd bij de KNKB. De veldleiders/scheidsrechters Tjerk de Groot, Age Tichelaar en Andries Idzerda zullen toezien op een juiste naleving van deze regels. Bij verschil van mening is hun uitspraak bindend.

Het dragen van voetbalschoenen tijdens het kaatsen is absoluut niet toegestaan.

Alle deelnemers kaatsen 3 partijen met steeds wisselende partuur genoten. Elk gewonnen of verloren eerst staat voor 8 punten. Een winstpartij is echter goed voor 7 eersten en dus 56 punten. De eindscore van een deelnemer wordt bepaald door het aantal gewonnen eersten (keer 8 punten) te verminderen met het aantal verloren eersten (keer 8 punten) van alle 3 partijen. Ook geldt het totale aantal tegen punten van het laatste eerst van alle 3 partijen als aftrek. Het hoeft dus geen betoog dat er scores boven en onder nul gaan voorkomen. Mocht het uitzonderlijke geval zich voordoen dat meerdere deelnemers gelijk eindigen, dan zorgt de organisatie voor een passende  oplossing.

Een voorbeeld:

partij 1:    winst met   5-3 en 6-6 = 56 punten voor en 30 tegen

partij 2:  verlies met   2-5 en 2-6 = 16 punten voor en 46 tegen

partij 3:    winst met   5-4 en 6-4 = 56 punten voor en 36 tegen

Het eindtotaal van deze deelnemer komt uit op +16 punten  nl. 128 punten voor en 112 tegen

Nog een voorbeeld:

partij 1:    winst met 5-1 en 6-6 = 56 punten voor en 14 tegen

partij 2:  verlies met 2-5 en 0-6 = 16 punten voor en 46 tegen

partij 3:  verlies met 3-5 en 6-6 = 24 punten voor en 46 tegen

Het eindtotaal van deze deelnemer komt uit op -10 punten    nl 96 punten voor en 106 tegen

De eestgenoemde persoon van elk partuur is en blijft verantwoordelijk voor het juist doorgeven van de eindstand aan de veldscheidsrechter (en de stand voor het raam op de definitieve lijst).

De puntentelling wordt door de Boeren PC commissie verzorgd

Scroll naar boven