Winnaar Boeren PC 2023: Jan-Peet Krol.

Enthousiast en met goede zin kwamen de boeren en boerinnen zich vrijdagochtend 1 september aanmelden voor de 18e BoerenPC.

Eenmaal in de kantine stonden de vrijwilligers van de Skoalle Seize en KF Easterein klaar om ieder te voorzien van een bakje koffie dan wel thee met een lekker stukje gebak. Al snel was het een gezellig samenzijn op het terras en had onze voorzitter Dick er zowaar een beetje moeite mee om ieders aandacht te trekken.

Zoals elk jaar beginnen we met het huldigen van de winnaar van vorig jaar. Gabe van Popta kreeg, na het inleveren van de wisselbeker, een mooie herinneringsbeker.

Vooreerst is er genoeg gekletst en zijn we toe aan actie. Dick roept Amarins Hilverda naar voren. Ze zal de warming-up verzorgen en er wordt goed meegedaan. Na een kleine 20 minuten was iedereen wel warm en konden we het veld op.

Dirk Yde was dit jaar helaas afwezig maar er is een goede vervangster gevonden in Dieuwke. Zij zorgde er dit jaar samen met Wiepkje voor dat de wedstrijden los gingen en de vele strooiprijzen verdeeld konden worden.
Het weer was ons goed gezind waardoor er vele akkerbouwers op het land te vinden waren en helaas niet op het kaatsveld. Met een zonnig humeur werden alle partijen afgewerkt en kon Dick aan het eind van de dag de winnaars van de 61 prijzen bekend maken! Maar voordat het zover was werden eerst de sponsors, scheidsrechters, vrijwilligers en onze cameraman in het zonnetje gezet.

Net als van vele slagen en emoties werden ook alle (nog aanwezige) winnaars op de foto gezet. Henk Bootsma heeft de dag weer super vastgelegd en daar zijn wij als organisatie heel erg blij mee.

Van al het kaatsen en kletsen wordt je hongerig. Een ieder liet het eten zich dan ook heel goed smaken. Vele kaatsers bleven na het eten nog gezellig hangen en zo was het al snel weer laat.

Wist u dat:
– Er 1 deelnemer was die per abuis een korte broek met lange pijpen in zijn tas had gedaan?
– De dames het dit jaar wel wat af lieten weten qua deelname?
– Er, mede dankzij goede loting, hele mooie partijen zijn gekaatst?
– De winnaar dit jaar Jan-Peet Krol heet en hij dus volgend jaar met naam op de wisselbeker komt te staan?
– Op 6 september 2024 de 19e BoerenPC op de kalender staat? En wij daar nu al zin in hebben?

Scroll naar boven