Prijswinnaars en verslag van de 8e Boeren-PC op 12 juni 2014.

Deze laatste Boeren-PC verliep onder ideale weersomstandigheden. Er werd gestart met koffie en een plaat oranjekoek. KC de Boer had de kaatsarena weer piekfijn in orde. Op de lijst 74 kaatsers (24 dames), met deze keer 8 nieuwkomers. Onder de ‘oudgedienden’ waren 13 deelnemers voor de 8e keer aanwezig en 14 voor de 7e keer. Blessures waren er overdag niet te betreuren.

‘Mystery guest’ van de dag was Jan de Haan, die met zijn ‘Siebe – zwerver’ act al meteen de stemming er in bracht door al zingend de tent binnen te komen met het lied ‘Dit wie in boppeslach’. Na nog de huldiging verzorgd te hebben van de kampioene van 2012 werd de kaatsers een sportieve en gezellige dag toegewenst.

Wat nog niet eerder gebeurde, de eerste plaats werd verrassend gedeeld door 2 boerinnen. Annie Akkerman uit St.Jacobiparochie en Geke Reitsma uit Pingjum. Beide dames eindigden met 3 maal exact dezelfde eindstand, de laatste zelfs binnen hetzelfde partuur. Twee kampioenes dus, en twee gezichten in één en dezelfde krans. Prachtig! Zij beiden kregen vanuit de organisatie een lang weekend aangeboden, met hun gezin, naar een vakantiepark. Op de tweede plaats eindigde Jelte Bakker van Ginnum. Hij kreeg als prijs een laptop, aangeboden door JPJ Computers uit Peins. Ymkje Zijlstra uit Tzum eindigde als derde. Zij ging naar huis met een waardebon van 5 doses sperma, aangeboden door ReproPlus. Op de vierde plaats eindigde Mebius Brandsma. Hij ontving een reinigingspakket, aangeboden door Wijnsma Mechanisatie.

Verder:
” Tine Jippes wasmiddel-pakket
” Harke Miedema overall
” Andries van Wallinga overall
” Margré Mulder zuivelmand
” Gerard Witteveen zuivelmand
” Wieger Palma zuivelmand
” Sybren Veldman zuivelmand
” Thomas de Vries zuivelmand
” Irma Reitsma half uur dracht scannen
” Paula Altenburg steekwagen
” Michiel Galama steekwagen
” Joost Schaap bodywarmer
” Jan Pier Sierksma reiskoffer
” Wim de Groot reiskoffer
” Maaike Reitsma reiskoffer
” Mieke Aalberts reiskoffer
” Gretha Andela atlas
” Thys Houtsma atlas
” Ruurd Deelstra atlas
” Sieta Reitsma atlas
” Bouwe Blanksma atlas
” Fokke Zeinstra atlas

Thea Zijsling uit Tjerkwerd won als hoogste nieuwkomer buiten de prijzen een zuivelmand. De poedelprijs, een doos wijn, ging naar Jan Steensma uit Blessum.

Alle genoemde prijzen werden beschikbaar gesteld door het bedrijfsleven, genoemd op de site van de Boeren-PC onder de knop ‘sponsors’.
Namens de organisatie: sponsors, deelnemers, KC de Boer en publiek, bedankt! Het was een prachtige, ontspannen en geslaagde dag.

De winnaars:

Annie Akkerman uit St.Jacobiparochie en Geke Reitsma uit Pingjum.

Scroll naar boven